Kerttulin lukio

Menestystä valtakunnalisissa neljän tieteen kisoissa!

Kerttulin lukio onnittelee abiturienttiaan Matias Arolaa, joka on sijoittunut valtakunnallisissa 4tieteen kilpailuissa huikean hyvin: matematiikan avoimen sarjan sija 4 ja fysiikan avoimen sarjan sija 6 antavat hyvän pohjan olympia-valmennukseen sekä suoran sisäänpääsymahdollisuuden korkeakouluihin.

Avoimen sarjan kokonaiskilpailun kymmenellä parhaalla on mahdollisuus päästä ilman pääsykoetta opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita useimpiin korkeakouluihin.

Vuoden 2016 matematiikkaolympialaiset järjestetään Hongkongissa ja fysiikkaolympialaiset Sveitsissä. Neljän tieteiden kisan loppukilpailun parhaille annetaan Suomessa jatkovalmennusta ja sen perusteella valitaan edustusjoukkue olympialaisiin.